12 kesäkuu 2017

Uusi päämuuntamo M180 rakennetaan pääportin viereen

Aurora Kilpilahti Oy rakentaa  uuden päämuuntamon M180, johon siirretään osa päämuuntamo M001 toimintoja.
Rakennustyöt alkavat kesällä 2017, viikolla 25. Muuntamo M180 on valmis 31.12.2018 mennessä ja urakka kokonaisuudessaan 30.6.2019 mennessä. Töistä saattaa aiheutua tilapäistä haittaa alueen liikenteelle.  Tilapäisjärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Investoinnin tarkoituksena on varmistaa sähkönjakelun korkea laatu korvaamalla vanhaa laitteistoa uudella ja parantamalla verkon rakennetta.
Hankkeen EPC urakoitsijana toimii Infratek Oy.

Lisätietoja (Infratek Oy):

Kari Likander, projektipäällikkö 0504533653