7 lokakuu 2019

Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia Kilpilahden Voimalaitoksen alueella / Kraftiga blåsningar på området till Kilpilahden Voimalaitos

Kilpilahden Voimalaitoksella on menossa käyttöönotto ja höyryjärjestelmien testaukset. Ulospuhallusventtiilien kautta ajetaan satunnaisesti höyryä ulos ja tämä saattaa aiheuttaa tilapäisesti voimakasta ääntä. Ulospuhallukset tehdään äänenvaimentimien kautta ja mahdollisesti häiriintyvät kohteet ovat voimalaitoksen lähimmät yritykset. Meluhaittaa aiheutuu maanantaista perjantaihin klo 7.00-19.00 välisenä aikana, ajanjaksolla 1.10.2019-31.3.2020. Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040-172 7119.

 

Kilpilahti Voimalaitos Oy utför idrifttagning och testkörning av ångsystem. Ånga körs tillfälligt ut genom utblåsningsventiler som orsakar tillfälligt högt ljud. Utblåsningarna körs via ljuddämpare men kan delvis störa företag i närheten av anläggningen. Höjda ljudnivån uppstår måndag till fredag mellan 07.00-19.00, från 1.10.2019 till 31.3.2020. Mer information ges av Veolia Services Suomi Oy’s produktionsmästare tel. 040-172 7119