Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia Kilpilahden Voimalaitoksen alueella / Kraftiga blåsningar på området till Kilpilahden Voimalaitos

Kilpilahden Voimalaitoksella on menossa höyrykattiloiden ja höyryjärjestelmien käyttöönotto ja koekäyttövaihe. Ulospuhallusventtiilien kautta ajetaan satunnaisesti höyryä ulos ja tämä saattaa aiheuttaa tilapäisesti voimakasta ääntä. Ulospuhallukset tehdään äänenvaimentimien kautta ja mahdollisesti häiriintyvät kohteet ovat voimalaitoksen lähimmät yritykset. Meluhaitta ei ole jatkuvaa. Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040-172 7119.

 

Kilpilahti Voimalaitos Oy utför idrifttagning och testkörning av ångpannor samt ångsystem. Ånga körs tillfälligt ut genom utblåsningsventiler som orsakar tillfälligt högt ljud. Utblåsningarna körs via ljuddämpare men kan delvis störa företag i närheten av anläggningen. Höjda ljudnivån är inte kontinuerlig utan endast då utblåsningarna utförs. Mer information ges av Veolia Services Suomi Oy’s produktionsmästare tel. 040-172 7119

Comments are closed.