Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia Kilpilahden Voimalaitoksen alueella putkistojen puhdistamiseksi / Kraftiga blåsningar på området till Kilpilahden Voimalaitos pga. rengöring av rörledningarna

Kilpilahden Voimalaitoksella tehdään putkistojen puhdistuksia vesihöyryllä 3.9.2018 alkaen. Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia suoritetaan maanantai – perjantai klo 07:00 – 19:00. Puhalluksia voi olla muutama päivässä. Yksittäisen puhalluksen kesto on alle tunnin. Kaikki puhallukset tehdään äänenvaimenninta käyttäen ja mahdollisesti häiriintyvät kohteen ovat voimalaitosalueen lähimmät yritykset.
Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040 – 172 7119

 

På området till Kilpilahden Voimalaitos utförs rengöring av rörledningarna med hjälp av vattenånga fr.o.m. 3.9.2018. Kraftiga ångblåsningar utförs måndag – fredag kl. 07:00 – 19:00. Det kan förekomma några blåsningar per dag. En enskild blåsning räcker under en timme. Vid alla blåsningar används ljuddämpare och eventuella störningar orsakas åt kraftverksområdets närmaste företag.
Mer information ges av Veolia Services Suomi Oy, produktionsmästare tel. 040 – 172 7119

Comments are closed.