12 huhtikuu 2019

Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia Kilpilahden Voimalaitoksen alueella putkistojen puhdistamiseksi / Kraftiga blåsningar på området till Kilpilahden Voimalaitos pga. rengöring av rörledningarna

Kilpilahden Voimalaitoksella jatketaan putkistojen puhdistuksia vesihöyryllä. Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia suoritetaan kevään aikana maanantai – perjantai klo 07:00 – 19:00. Puhalluksia voi olla muutama päivässä. Yksittäisen puhalluksen kesto on alle tunnin. Kaikki puhallukset tehdään äänenvaimenninta käyttäen ja mahdollisesti häiriintyvät kohteen ovat voimalaitosalueen lähimmät yritykset.
Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040 – 172 7119

 

På området till Kilpilahden Voimalaitos utförs rengöring fortsätter av rörledningarna med hjälp av vattenånga. Kraftiga ångblåsningar utförs under våren från måndag till fredag kl. 07:00 – 19:00. Det kan förekomma några blåsningar per dag. En enskild blåsning räcker under en timme. Vid alla blåsningar används ljuddämpare och eventuella störningar orsakas åt kraftverksområdets närmaste företag.
Mer information ges av Veolia Services Suomi Oy, produktionsmästare tel. 040 – 172 7119