15 toukokuu 2015

Voimalaitosten höyryputkien ulospuhalluksia 18.5. – 26.5.

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitoksilla Kilpilahdessa tehdään voimalaitosten höyryputkien ulospuhalluksia 18.5.- 26.5. klo 07 -19.

Ulospuhallutusten aiheuttamat haitat

Ulospuhallukset tehdään äänenvaimentimella varustetun ulospuhalluskontin läpi.

Melutaso 10 metrin etäisyydellä on 100 bB (A).

Lähimmät melulle häiriintyvät kohteet ovat Neste Oyj:n ja Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset ja lähiympäristö < 500 metrin etäisyydellä.

Lisätietoja antaa:

Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320.

www.kilpilahti.fi

På Neste Abp:s produktionsanläggningar i Sköldvik i Borgå görs utblåsningar i kraftverkens ångrör den 18 – den 26 maj kl. 7 – 19.

 

Olägenheter av utblåsningar

Utblåsningarna görs genom en blåscontainer som är utrustad med ljuddämpare.

Bullernivån på 10 meters avstånd är 100 bB (A).

De närmaste objekt som kan bli störda av buller är Neste Abp:s och Borealis Polymers Oy:s produktionsanläggningar samt den närmaste omgivningen på högst 500 meters avstånd.

Mer information lämnas av:

Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320.

www.kilpilahti.fi