29 syyskuu 2021

Vuosittaiset Tukes-määräaikaistarkastukset pidettiin Nesteen toimipaikoilla Porvoossa ja Naantalissa 22.-23.9.

Nesteen Porvoon jalostamon ja Naantalin terminaalin ja sataman vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia valvova Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) teki vuosittaiset määräaikaistarkastukset viime viikolla Porvoossa ja Naantalissa. 

Tarkastus toteutettiin osin paikan päällä ja osin etäyhteyksin. Kenttäkierrokseen osallistuivat myös pelastusviranomaiset. 

Tarkastuksilla ei kirjattu poikkeamia, joskin joitakin prosessien kuvaamiseen ja menettelyihin liittyviä kehityskohteita kirjattiin.

Neste Porvoon jalostamo

Määräajoin tehtävillä tarkastuksilla Tukes arvioi yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän eri osa-alueita, kuten säädösvaatimusten tunnistaminen, prosessiturvallisuuden seuranta sekä riskien arviointi ja muutoksen hallinta. Lisäksi tarkastuksessa tutustutaan laitoksen kunnossapitosuunnitelmaan ja ohjeistuksiin sekä tarkastellaan henkilöstön koulutus- ja pätevyysasioita ja poikkeamatilanteiden menettelyitä.