2 kesäkuu 2023

Yleisötilaisuus asemakaavaluonnoksesta 7.6. klo18

AK557 Kilpilahti ja Kulloo, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen etenee. Muutos käynnistui Porvoon kaupunkikehityslautakunnan päätökselle 24.5.2022.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset Kilpilahden yritysalueen kehittämisellä pitkälle tulevaisuuteen.

Asemakaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus maanomistajille, alueelle toimijoille, naapureille ja muille kiinnostneille keskiviikkona 7.6.2023 klo 18 – 20 Kulloon sivistyskeskuksessa (Vanha Kulloontie 35, rakennus Siipi). TERVETULOA!

Kaavaluonnos on tulossa nähtäville 5.-30.6.2023 ja verkkosivut päivitetään 5.6 mennessä >>

DP557 Sköldvik och Kullo, detaljplan och ändring av detaljplan
Genom detaljplanen och ändringen av detaljplanen skapas förutsättningar för en långsiktig
utveckling av Sköldvik industriområde.

Det ordnas ett informationsmöte om utkastet till detaljplan för markägare, aktörer i
området, grannar och andra intresserade onsdagen 7.6.2023 kl. 18-20 i Kullo
bildningscenter, Gamla Kullovägen 35 (byggnaden Siipi). VÄLKOMMEN!
Planutkastet kommer att vara framlagt 5 – 30.6.2023 och stadens webbsidor uppdateras senast 5.6.>>