25 lokakuu 2017

Borealikselta päässyt öljyisen veden keräilyjärjestelmään kemikaalipitoista vettä, tuotantohäiriö Borealiksen olefiiniyksikössä

Borealikselta öljyisen veden keräilyjärjestelmään päässyt kemikaalipitoinen vesi aiheuttaa kohonneita hiilivetypitoisuuksia Nesteen jalostamolla sekä mahdollista hajuhaittaa myös Kilpilahden lähiympäristössä

Borealiksen suurseisokin jälkeisen olefiiniyksikön käynnistyksen yhteydessä on Kilpilahden öljyisen veden keräilyjärjestelmään päässyt normaalia suurempia määriä kemikaaleja, jotka sisältävät bentseeniä. Keräilyjärjestelmästä vedet johdetaan käsiteltäväksi Porvoon jalostamon jätevesilaitokselle, jossa vesiä on kerätty laitoksen puskurisäiliöihin. Kemikaalipitoiset vedet ovat aiheuttaneet kohonneita hiilivetypitoisuuksia Nesteen jalostamolla sekä hajuhaittaa Nesteen jalostamon lisäksi Kilpilahden lähiympäristössä. Borealiksella on ryhdytty välittömiin toimenpiteisiin tilanteen normalisoimiseksi mahdollisimman pian ja sen varmistamiseksi, ettei keräilyjärjestelmään pääse enää kemikaaleja. Borealis on suorittanut tehdasalueen ulkopuolella hiilivetymittauksia ja mittauksissa ei ole todettu kohonneita pitoisuuksia.

Borealis pahoittelee aiheuttamaansa haittaa.  

 

Tuotantohäiriö Borealiksen olefiiniyksikössä

Borealiksen petrokemian tehtaiden olefiiniyksikössä tapahtui tänään torstaina 25.10.2017 tuotantohäiriö, jonka seurauksena turvasoihdun liekki on tavallista suurempi ja soihdun aikaansaama ääni normaalia kovempi. Häiriön arvioitu kesto on noin kolme vuorokautta.                                                                                                                    

Lisätiedot:

Marjo Äijälä, Petrokemian tuotantojen päällikkö

Puhelin: p. 050 3794 174

sähköposti: marjo.aijala@borealisgroup.com