25 kesäkuu 2015

Borealiksen nestekaasuluolan työmaa lisää liikennettä Svartbäckintiellä ja Rajatiellä

Borealis aloittaa kesällä 2015 maanalaisen kalliosäiliön rakentamisen petrokemian tehtaiden säiliöalueelle.

Viikolla 26/2015 käynnistyvä työmaa lisää liikennettä ja aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin. Rajatien portin luona olevat STOP-merkki Svartbäckin tien risteyksessä muutetaan kärkikolmioksi liikenteen sujuvoittamiseksi.

Luolatyömaan pintamaat ja -kivet ajetaan Borealiksen muovitehtaiden alueelle Svartbäckin tietä pitkin.

Pintamaiden ja -kivien ajon jälkeen käynnistyy varsinaisen kalliolouheen ajo, kun ajotunnelin ja kalliotunnelin louhinta aloitetaan heinäkuun 2015 puolivälissä. Kalliolouheen ajoreitti kulkee petrokemialta Rajatien kautta Kilpilahden uudelle tietyhteydelle.

Maan- ja louheenajosta alueella varoitetaan kaikista ajosuunnista tultaessa opastein.

Maan ja louheen ajot jatkuvat pitkälle vuoteen 2016 ja itse kallioluola on valmis käyttöönotettavaksi kesällä 2017.

Lisääntyvän raskaan liikenteen takia tieliikenteessä kulkevia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen ja suositellaan käytettäväksi mahdollisia vaihtoehtoisia reittejä.