11 lokakuu 2023

Borealiksen olefiiniyksikön käynnistys aiheuttaa soihdutusta ja melua – miksi laitokset soihduttavat?

Parhaillaan on käynnissä Borealiksen olefiiniyksikön käynnistys laitoksen huolto- ja korjausseisokin jälkeen. Yksikön käynnistys aiheuttaa normaalia suurempaa soihdutusta ja melua. Borealis pahoittelee aiheuttamaansa häiriötä naapurustolle. Häiriön arvioidaan kestävä 23.10.2023 asti.

Miksi laitokset soihduttavat?

Turvasoihdut ovat tärkeä osa laitosten turvajärjestelmää ja suuri soihdun liekki tarkoittaa joko häiriötilannetta tai ennalta suunniteltua prosessin pysäytystä tai käynnistystä. Soihdun tehtävä on polttaa mahdollisissa häiriötilanteissa tuotantoprosessissa purkautuvat kaasut turvallisesti ja hallitusti.

Borealiksen olefiiniyksikön prosessi on monimutkainen. Kun yksikköä käynnistetään otetaan prosessiin sisään hiilivetyjä, joita tuotannossa tarvitaan. Ennen kuin hiilivedyt saavuttavat prosessin kaikki laitteet ja prosessi saavuttaa vakaat olosuhteet, joudutaan hiilivetyjä osittain polttamaan turvasoihdussa. Kova ääni syntyy soihtuun ohjattavien hiilivetyjen virtausnopeudesta. Ilman mitään häiriöitä olefiiniyksikön käynnistys vie vähintään noin 7 vuorokautta.

Käytettävät hiilivedyt ovat kaasuja, jotka ovat ominaisuuksiltaan lähellä kaasugrilleissä käytettävää pullokaasua. Borealiksen prosesseista ei pääse vaarallisia aineita soihtuun. Joissakin häiriötilanteissa nesteytettyjä kaasuja soihdussa poltettaessa, saattaa ympäristöön levitä nokea eli hiiltä. Noki on likaavaa mutta muuten se ei ole ympäristölle vahingollista.

Soihdutus häiritsee naapurustoa meluna, valona ja savuna. Soihdussa palaa tuotteeksi tai prosessin raaka-aineeksi tarkoitettuja aineita, ja siksi prosessin mahdollisimman häiriötön toiminta ja soihdutuksen minimoiminen on taloudellisestikin Borealikselle tärkeää. Borealiksella tutkitaankin jatkuvasti uusia keinoja soihdutuksen minimoimiseksi.

Borealiksen olefiiniyksikön huolto- ja korjausseisokit ovat noin 4-5 vuoden välein. Seuraava seisokki on suunniteltu vuodelle 2027.