18 helmikuu

Borealis rakentaa uutta kalliosäiliötä – louheenajo lisää rekkaliikennettä Kilpilahdessa

Borealiksen petrokemiantehtaiden alueella aloitetaan uuden teollisuusbensiinin eli naftan varastointiin tarkoitetun kalliosäiliön louhintatyöt viikolla 8. Tilavuudeltaan 80 000 m³ olevan luolan arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2020.

Louhintatyöt näkyvät lisääntyneenä rekkaliikenteenä Kilpilahden alueella Petrontiellä, Rajatiellä ja Kilpilahdentiellä, kun kiviaines kuljetetaan murskattavaksi. Louheenajon takia myös liikennejärjestelyt ovat muuttuneet Petrontiellä ja Rajatiellä.

Lisätiedot: Petrokemian tuotantojen päällikkö Marjo Äijälä, p. 050 3794 174.