24 marraskuu 2021

Kilpilahdessa harjoiteltiin suuronnettomuutta

Kilpilahdessa järjestetään laaja suuronnettomuusharjoitus kolmen vuoden välein. Säännölliset suuronnettomuusharjoitukset ovat osa pelastusviranomaisen lakisääteistä varautumistyötä.
17.11. järjestetyn suuronnettomuusharjoituksen aiheena oli pidempikestoinen sähköjakeluverkon häiriö, mikä aiheutti edelleen häiriöitä useille eri yrityksille. Harjoituksessa pyrittiin simuloimaan erilaisia tilanteita, jotka kuitenkin olisivat vastaavassa tositilanteessa mahdollisia.

Harjoitukseen osallistui Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen lisäksi HUS ensihoito, poliisi sekä Helsingin, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, joiden kesken pohdittiin myös onnistumiset ja kehityskohteet omasta sekä yhteistoiminnan näkökulmasta.

Harjoitus toteutettiin osin paikan päällä, osin etäyhteyksin, osin kenttäolosuhteissa ja osin karttaharjoituksena. 

Positiivisina havaintoina nousivat:

  • pelastuslaitokset pääsivät koeponnistamaan omaa resurssointia, johtamista, viestintää ja yhteistyötä realistisesti keskenään ja eri toimijoiden kesken
  • valmiusjohtoryhmien työskentely oli systemaattista
  • hybridityöskentelyä ja teknologiaa hyödynnettiin tehokkaammin kuin aikaisemmin.

Pohdittavaa ja kehittämisen aiheita

  • monen toimijan osalta olisi vaikea resurssoida näin monia samanaikaisia tapahtumia 
  • testattiin ensimmäistä kertaa eri toimijoiden tilannekuvan jakamista erillisen järjestelmän kautta
  • sisäsuojautumisen taso ja kesto osassa teollisuusaluetta jäi osittain epäselväksi, koska hälytyskuulutusjärjestelmä ei sähkönjakelun keskeytymisen vuoksi ollut harjoituksessa käytössä. 

Palautteet kootaan loppuraporttiin, joka toimitetaan Aluehallintovirastolle 3 kk:n määräajassa. Kehityskohteet otetaan tarkasteluun ja mahdollisuuksien mukaan toteutukseen.