28 elokuu 2020

Lauantaina liputetaan luonnon kunniaksi – Nesteen Porvoon jalostamolla edistetään luonnon monimuotoisuutta ja viihtyvyyttä

 

Lauantaina 29.8. vietetään Suomen luonnon päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia monimuotoista ja arvokasta luontoamme, joka tuo meille kaikille iloa ja hyötyä. Me Nesteelläkin otamme luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelemisen huomioon kaikessa toiminnassamme. Erityisesti jalostamoiden ympäristöä tarkkaillaan järjestelmällisesti, sillä ne sijaitsevat Suomessa vesistöjen äärellä ja luonnon läheisyydessä.

Porvoon jalostamon lähiympäristön monimuotoisuutta lisätään kukkakedoilla

Järjestelmällistä ympäristön tarkkailua toteutetaan muun muassa viranomaislupien vaatimusten kautta, mutta sen lisäksi jalostamoiden ympäristöön kiinnitetään huomiota myös muilla tavoin. Esimerkiksi viime syksynä Porvoossa käynnistettiin projekti, jonka tarkoituksena on lisätä ympäristön monimuotoisuutta ja viihtyvyyttä Porvoon jalostamolla. Ensimmäisiä toimenpiteitä oli Jalostamontien vieressä olevan nurmikkokaistaleen muuttaminen tavanomaisen nurmikon sijaan ketokukka-alueeksi. Kukkakedot lisäävät kasvilajiston monimuotoisuutta ja tarjoavat ravintoa pölyttäjille. 

“Sitä mukaa kun alueelle tulee esimerkiksi kaivuutöiden jälkityönä muokkauksia, niin niitä pyritään jatkossa tekemään pidemmällä tähtäimellä ja monimuotoisuutta tukevaan suuntaan”, kertoo Porvoon yleisen hallintoalueen kiinteistöpäällikkö Jan Ingelin projektin tavoitteesta. Tällainen pitkän tähtäimen ratkaisu on aluksi kalliimpi, mutta maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa: “Nurmikkoa pitää leikata ja haravoida syksyisin ja keväisin, ja se on katuhiekoituksen jäämien takia kohtuullisen työläs prosessi. Ketokukka-alue vastaavasti niitetään kerran vuodessa, ja se on luonnontilassa silmänilo koko kesän”, Jan kertoo. 

Tarkoituksena on vuosien mittaan lisätä jalostamon ympäristöön siemenistä lisääntyviä ja leviäviä luonnonmukaisia istutuksia ja kasveja, tehdä maanmuokkauksia ja tarvittaessa myös puhdistaa maaperää. Myös metsien jatkuvuus pyritään turvaamaan, ja erityisesti huomiota kiinnitetään lahopuihin sekä kalliokasvillisuuteen. Myös mahdollisuuksia maataiteen toteuttamiseen pohditaan ja valaistusta parannetaan. “Kaikki tämä tehdään, koska Nesteelle on tärkeää kehittää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta myös tuotantolaitosten ympäristössä, niin kuin kaikessa toiminnassaan”, Jan summaa. 

Lisäksi Nesteellä on tehty Visio 2030: Turvallinen liikkuminen Kilpilahdessa -suunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja nostaa kevyenliikenteen käyttöastetta kehittämällä kevyenliikenteen verkostoa Kilpilahden alueella. Suunnitelmassa otetaan turvallisuuden ja terveysvaikutusten lisäksi huomioon ympäristövaikutukset.

Kaunista Suomen luonnon päivää kaikille!