28 elokuu

Neste Oyj: En svenskspråkig boende-enkät – Byggandet av en NEXBTL – produktionsanläggning i Sköldvik, Borgå

Neste har börjat en utredning där man undersöker möjligheten att utöka produktionen av förnybart bränsle och väte vid Nestes produktionsanläggning i Sköldvik, Borgå. 

Utredningen har framskridit under våren 2020 till det skede att en miljökonsekvensbedömning (MKB) påbörjades. Syftet med förfarandet av miljökonsekvensbedömningen är att främja bedömningen och ge ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenserna vid planeringen och beslutsfattandet. Miljökonsekvensbedömningen styrs av Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral.

Miljökonsekvensbedömningen fortsätter enligt planerna och den egentliga miljökonsekvensbedömningsrapporten publiceras ännu under hösten 2020. Miljökonsekvensbedömningen är till påseende under cirka två månader och under denna tid kan man kommentera projektet ännu både på finska och svenska. Publiceringstidpunkten och närmare instruktioner för miljökonsekvensbedömningens kommentering meddelas i de lokala dagstidningarna.

Neste Oyj komplementerar hörandet av närboende med en helt svenskspråkig boende-enkät. Resultaten från enkäten kommer att behandlas skilt. Man kan svara elektronisk på enkäten. Ifall ni inte vill svara på enkäten elektroniskt kan man erhålla enkäten i pappersform söndagen 6.9.2020 klockan 16.00-18.00 från Byarsborg, Storuddsvägen 20, Spjutsund, Sibbo. Man kan också ringa till Sebastian Grönstrand, Sköldviks grannkontaktperson, tfn. 050 458 4312 tisdag 1.9.2020 mellan klockan 9-11 och be om en enkät i pappersform. Man kan svara på enkäten till och med 10.9.2020.

Ytterligare information av projektet

Enkät till boende odh fritidsboende i närområdet i Sköldvik