16 lokakuu

Louhintatöitä muuntamoita ja kaapelikanavia varten – Sprängningsarbeten för byggandet av transformatorstationer och kabelkanaler

Louhintatöitä muuntamoita ja kaapelikanavia varten

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella tehdään louhintatöitä muuntamoita ja kaapelikanavia varten.
Töitä tehdään arkipäivisin klo 7.00 – 18.00, 18.10.2019 saakka.

Louhintatyöt lisäävät melun ja tärinän kulkeutumista ympäristöön ja melua aiheutuu myös kallion poraamisesta ja poravaunusta. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat Neste Oyj:n, Borealis Polymers Oy:n ja Oy AGA Ab:n tuotantolaitokset, jotka sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä louhintakohteesta.

Ympäristöhaittaa torjutaan käyttämällä painopeitteitä räjäytyksissä. Tärinä- ja melutilannetta seurataan säännöllisesti.

Neste Oyj, Porvoon jalostamo, Jalostamontie 36, 06850 KULLOO
Lisätietoja: Teemu Salo, Neste Engineering Solutions, puh.  050 458 3342.

 

Sprängningsarbeten för byggandet av transformatorstationer och kabelkanaler

På Neste ABP:s Borgå produktionsanläggningar görs det sprängningsarbeten för byggandet av transflrmatorstationer och kabelkanaler. Arbetet görs på vardagagar mellan kl 7.00-18.00 till 18.10.2019.

Sprängningsarbeten ökar buller och vibration till omgivningen. Också borrning av berg och borrvagn medför ökad buller.

De närmaste objekten som uttsätts för buller och vibrationer är produktionsanläggningar av Neste Apb, Borealis Polymers Ab och AGA Ab, som ligger under 500 meters avstånd från sprängningsobjekt.

Vid sprängningarna används sprängningsmattor för att dämpa buller och vibrationer, som också uppföljs regelbundet.

Neste Abp, Raffinaderiet i Borgå, Jalostamovägen 36, 06850 KULLO
Ytterligre information: Teemu Salo, Neste Engineering Solutions, tel. 050 458 3342.