17 lokakuu 2018

Rajatiellä ja Nesteentiellä liikennehaittaa viikolla 43

Aurora Kilpilahti Oy on uusimassa Kilpilahden alueen 110kV avojohtoverkkoa.

Uusimiseen liittyen Rajatien yli vedetään johtimia Teknologiakeskuksen risteyksen vieressä. Ajoneuvoliikenne pääsee kulkemaan koko työn ajan, mutta toinen kaista on hetkellisesti poissa käytöstä kun johtimien asennusta varten pystytetään suojapukit.

Nesteentie ja sen vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä ylitetään myös johtimilla Innogasin eteläpuolella ja suojapukkien asennus aiheuttaa hetkellistä haittaa liikenteelle.

Tiellä liikkujilta toivotaan varovaisuutta liikuttaessa asennuspaikan lähettyvillä.

 

Lisätietoja:

Mika Ahosmäki, työnjohtaja, TLT-building Oy 040 7131825

Juho Vanhanen, työmaapäällikkö, Neste Engineering Solutions Oy, 050 4583907

Petri Mäkinen, sähkövalvoja, Neste Engineering Solutions Oy, 044 9886061

 

Trafikstörning på Råvägen och Nestevägen vecka 43

 

Aurora Kilpilahti Oy förnyar 110kV elnät i Sköldvik området.

Nya ledningar dras över Råvägen bredvid Teknologiacentrums korsningen. Fordonstrafik slipper förbi under hela arbetstiden, men andra körfältet är tillfälligt ur bruk när skyddsbockar för lednigar installeras.

Nestevägen och lätttrafikleden korsas också  av de nya elledningar på sydsidan av Innogas. Skyddsbockarnas installering orsakar tillfälligt trafikstörning.

Väganvändarna hoppas vara försiktiga när de rörs runt arbetsområdet.

 

Tillägsuppgifter av:

Mika Ahosmäki, arbetsledare, TLT-building Oy 040 7131825

Juho Vanhanen, övervakare, Neste Engineering Solutions Oy, 050 4583907

Petri Mäkinen, elövervakare, Neste Engineering Solutions Oy, 044 9886061