19 maaliskuu 2014

Muuntamon laajentaminen aiheuttaa louhintatöitä

Neste Oil Oyj:n Porvoon tuotantolaitoksilla (tuotantolinja 3:n alueella) Kilpilahden teollisuusalueella tehdään muuntamo M37 laajentamiseen liittyviä maanrakennus- ja louhintatöitä ajalla 21.3. – 26.9.2014. Työmaalla on toimintaa ma – su klo 7.00 – 19.00. Viikonlopputöihin varaudutaan siitä syystä, että työmaa sijaitsee lähellä työmatkaliikenteen bussipysäkkiä, eikä räjäytyksiä voi välttämättä tehdä arkena turvallisuussyistä.

Louhintatöiden aiheuttamat haitat

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat Neste Oil Oyj:n ja Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sekä muu lähiympäristö alle 500 metrin säteellä työkohteesta.

Työmaalla käytetään raskaita painopeitteitä vaimentamaan räjäytysääntä, pölyn talteenottojärjestelmää ja kastellaan pölyävät kohteet. Työkohteen sijainnin vuoksi louhinta räjäytykset tehdään tavallista pienemmillä panoksilla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni.

Lisätietoja antaa:
Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320.

Transformatorstationens expandering orsakar sprängningsarbete

Transformatorstation M37 ska expanderas på Neste Oil Abp:s produktionsanläggningarnas (på produkstionlinje 3) industriområd i Sköldvik  och man blir tvungna att spränga berg mellan 21.3. – 26.9.2014. Arbetet utförs på byggplatsen från måndag till söndag kl. 7.00 – 19.00. Helgarbete förberedes på grund av att platsen ligger nära bushållsplatsen på resan till och från arbetet, och sprängingar kan inte göras under veckan av säkerhetsskäl.

Olägenheter av sprängarbetena

Enligt omdömen kommer bullernivån att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är Neste Oil Abp:s och Borealis Polymers produktionsanläggningar samt den övriga närmaste omgivning inom en radie av 500 meter från platsen där arbetet utförs.

Vid sprängningarna används tunga sprängmattor som dämpar ljudet och ett återvinningssystem som samlar upp dammet. Dessutom vattnas dammande objekt. På grund av byggplatsens läge görs sprängningarna med mindre laddningar än normalt. En sprängning föregås alltid av en larmsignal.

Mer information:
Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320