14 toukokuu 2021

Neste MY uusiutuva diesel liikuttaa seisokin työntekijöitä ja työkoneita 

Nesteen Porvoon jalostamolla on käynnissä suurseisokki, jonka aikana tehdään jalostamon määräaikaishuoltoon kuuluvia lakisääteisiä, toiminnalle välttämättömiä tarkastuksia, huoltotöitä ja laitteistojen perusparannuksia. 

Suurseisokissa käytetään Neste MY uusiutuvaa dieseliä kaikissa työkoneissa sekä TA-terminaalin ja jalostamon välillä kulkevissa busseissa. Neste MY uusiutuvan dieselin avulla seisokin työkoneiden ja bussiliikenteen hiilijalanjälki pienenee jopa 90%* verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön. 

Siirtyminen TA2021-pysäköintialueelta jalostamolle tapahtuu ympäri vuorokauden liikennöivillä TA2021-bussikuljetuksilla. Nesteen ja seisokin busseja liikennöivän Nobinan arvion mukaan Porvoon suurseisokin bussiliikenteessä kertyy kevään 2021 aikana reilut 160 000 ajokilometriä ja polttoainetta kuluu noin 54 000 litraa. Tämän arvion perusteella Neste MY uusiutuvan dieselin käyttö vähentää päästöjä 140 000 kgCO2e, kun verrataan vastaavaan määrään eurooppalaista RED-direktiivin (2009/28) mukaista fossiilista dieselpolttoainetta. Vähenemä vastaa 50 henkilöauton poistumista liikenteestä yhden vuoden ajaksi.

Neste toi 100 %:sti jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuvan dieselin Suomen markkinoille 2017. Nyt uusiutuvaa dieseliä voi tankata jo 130 asemalta ympäri Suomen ja useampi sata kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä on valinnut sen käyttöönsä. 

 Lue lisää Neste MY uusiutuvasta dieselistä osoitteessa nestemy.fi  

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

 

Neste MY Renewable Diesel moves the turnaround workers and work machines

Neste’s Porvoo refinery is currently undergoing a major turnaround, during which regulatory inspections, maintenance works and selected asset improvement initiatives are executed.

During the major turnaround, Neste MY Renewable Diesel is used in all work machines and buses operating between the TA terminal and the refinery. The use of Neste MY Renewable Diesel in the work machines and bus transportation of TA2021 reduces their carbon footprint by as much as 90% compared with the use of traditional fossil fuel. 

The transportation from the TA2021 parking area to the refinery is done with non-stop TA2021 buses, operating around the clock. According to Neste and TA2021 bus operator Nobina, more than 160,000 driving kilometers will be accumulated and approximately 54,000 liters of fuel will be consumed in the bus transportation of Porvoo major turnaround. Based on this assessment, the use of Neste MY Renewable Diesel will reduce emissions by 140,000 kgCO2e compared to the corresponding amount of fossil diesel, in conformity with the EU RED directive (2009/28). The emission reduction corresponds to the removal of 50 passenger cars from the roads for a year. 

Neste launched Neste MY Renewable Diesel, made from 100% waste and residues, to the Finnish market in 2017. Now renewable diesel can already be refueled from 130 stations around Finland, and several hundred companies in the transport and logistics sectors have chosen to use it. 

*) The method used to calculate life cycle emissions and emission reduction complies with the EU Renewable Energy Directive (2009/28/EC).