13 heinäkuu 2022

Neste saa rahoitusta EU:n innovaatiorahastolta kemiallisen kierrätyksen hankkeelle Porvoon jalostamolla

Tavoitteena on ottaa käyttöön Nesteen omia teknologioita nesteytetyn jätemuovin esikäsittelyä ja jalostamista varten ja integroida teknologiat jalostamon toimintaan. Hankkeen tavoitteena on 400 000 tonnin vuotuinen esikäsittely- ja jalostuskapasiteetti, joka tukee Nesteen tavoitetta käsitellä vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 lähtien. Lue aiheesta lisää lehdistötiedotteestamme.