6 marraskuu 2020

Nesteen pääkaupunkiseudun työmatkaliikenne kulkee Neste MY uusiutuvalla dieselillä ‒ hiilijalanjälki pienenee jopa 90 %

Kuva: Tiina Lehtonen, Korsisaari

Neste ja muut Kilpilahden yritykset tarjoavat henkilöstölleen työmatkaliikenteen kuljetuksia pääkaupunkiseudulla. Lokakuun 2020 alussa Neste valitsi kehittämis- ja kilpailutushankkeen lopputuloksena uudeksi työmatkaliikenteen liikennöitsijäksi Korsisaari-yhtiöt. Jatkossa Nesteen koko pääkaupunkiseudun työmatkaliikenne kulkee Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaineella.

Nesteen ja Korsisaaren arvion mukaan Nesteen pääkaupunkiseudun työmatkaliikenteestä kertyy vuositasolla lähes 450 000 ajokilometriä. Vaihtamalla fossiilisen dieselin Neste MY uusiutuvaan dieseliin, vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 250 000 kilolla vuodessa ‒ määrä vastaa noin 90 henkilöauton poistamista Suomen tieliikenteestä vuodeksi.

“Kestävä tulevaisuus luodaan yhteistyöllä. Olemme iloisia että pystymme tarjoamaan työmatkaliikennepalvelua, jossa kuljetukset liikkuvat jatkossa Neste MY uusiutuvalla dieselillä. Sen avulla oman työmatkaliikenteemme hiilijalanjälki pienenee jopa 90 %*, verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön”, sanoo Nesteen HR-palveluista vastaava Miia Lehmuskoski.

“Osana uudistettua työmatkaliikennepalvelua myös mobiililiput, linja-autojen reaaliaikainen paikannuspalvelu sekä turvavyöllinen kalusto lisäävät turvallisuutta ja matkustusmukavuutta työmatkoilla”, Lehmuskoski jatkaa.

“Olemme ilolla ja ylpeydellä osaltamme mukana ilmastokuormituksen vähentämisessä ja työmatkaliikenteen kehittämisessä yhteistyössä Nesteen kanssa”, sanoo Ilkka Ojala, Korsisaari-yhtiöiden sopimusliikennepäällikkö.

Kuva: Korsisaari

Valtaosa Nesteen Suomen polttoainekuljetuksista kulkee uusiutuvalla dieselillä

Neste toi 100 %:sti jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuvan dieselin Suomen markkinoille 2017. Nyt uusiutuvaa dieseliä voi tankata jo 120 asemalta ympäri Suomen ja useampi sata kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä on valinnut sen käyttöönsä.

Lisäksi Nesteen kotimaan polttoainekuljetuksista valtaosa kulkee uusiutuvalla dieselillä. Tänä vuonna Neste on laajentanut Neste MY uusiutuvan dieselin jakeluverkostoa merkittävästi tuomalla vastuullisen vaihtoehdon saataville 35 uudelle paikkakunnalle ja 51 uudelle asemalle. Uusiutuvan dieselin jakeluverkoston laajentuminen mahdollistaa vuoden 2021 loppuun mennessä lähes täysimääräisen uusiutuvan dieselin käytön kaikissa Nesteen kotimaan polttoainekuljetuksissa ja niistä aiheutuvien päästöjen merkittävän vähentämisen.

Lue lisää Neste MY uusiutuvasta dieselistä osoitteessa nestemy.fi

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.