5 toukokuu 2021

Porvoon kaupunki tiedottaa: Nybyn pienteollisuusalueella suljetaan tieosuuksia uudisrakennus- ja perusparannustöiden ajaksi

Porvoon kaupunki ja Liikelaitos Porvoon vesi rakennuttavat Kullooseen, Kilpilahden jalostamoalueen pohjoispuolelle kadut, viheralueet ja vesihuoltoverkoston ”461 Kulloon yritysalue”-asemakaavan mukaisesti.

Pääurakoitsijaksi valittu Louhintahiekka Oy on käynnistänyt kunnallistekniikan rakentamisen maaliskuussa 2021. Käynnistymässä ovat Nybyntien sekä Metsäpirtintien korjaus- ja uudelleenrakennustyöt sekä kunnallistekniikan saneeraustyöt Nybyn pienteollisuusalueen lähiympäristössä.

Katualueita joudutaan osin sulkemaan uudisrakennus- ja perusparannustöiden ajaksi, eikä suljetun työalueen läpi ole mahdollista kulkea.

Lue lisää Porvoon kaupungin sivustolta.