22 tammikuu 2014

Uusia liikennejärjestelyjä Kilpilahdessa

Kilpilahden alueella tehdään muutoksia liikennejärjestelyihin kevään aikana. Kilpilahteen johtava tie 148 eli Nesteentie suljetaan läpiajoliikenteeltä junalastauksen ja Innogasin kohdalta. Liikenne muovitehtaiden, teknologiakeskuksen ja Svartbäckin alueelle ohjataan uuden tieyhteyden kautta. Risteysmuutos tehdään Nesteentien ja Satamatien risteykseen, jossa nyt suoraan menevä kaista päättyy ja rakennetaan liittymä Innogasin suuntaan. Kevyen liikenteen väylä jää käyttöön.

www_Liikennejarjestelyt_148

Muutos on suunniteltu jo uuden tieyhteyden toteutusvaiheessa, ja sen toteuttamisajankohta on huhti- toukokuussa, kun asfalttiasemat aukeavat. Muutoksella halutaan parantaa alueturvallisuutta ja minimoida tehdasalueen läpi kulkeva liikenne.

www_Tie148_muutos

Myös teknologiakeskuksen läpi kulkevaa liikennettä rajoitetaan. Samalla tehdään muutoksia työmatkaliikenteen bussijärjestelyihin.