24 maaliskuu 2014

Yleisötilaisuus 28.4. – Neste Oilin Porvoon jalostamon voimalaitoksen uudistamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
24.3.2014 klo 10.00

Neste Oilin Porvoon jalostamon voimalaitoksen uudistamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistunut

Neste Oilin Porvoon jalostamon voimalaitoksen uudistamishanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-menettely) on valmistunut. Uudistamishankkeella Neste Oil valmistautuu Porvoon jalostamon energiantuotantoyksiköiden vanhimpien osien korvaamiseen uusilla sekä täyttämään tulevaisuuden tiukemmat päästö- ja energiatehokkuusvaatimukset. Mahdollisesti vaiheittain toteutettavien uusien yksiköiden arvioidaan olevan kokonaisuudessaan toiminnassa vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Valmistunut ympäristövaikutusten arviointiselostus sisältää tiedot voimalaitoksen uudistamishankkeen eri toteutusvaihtoehdoista sekä arvion niiden ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutukset arvioitiin kolmen eri toteutusvaihtoehdon osalta. Tehdyn arviointityön perusteella kaikissa selvitetyissä vaihtoehdoissa hankkeella on positiivisia ympäristövaikutuksia, sillä voimalaitoksen uudistaminen pääosin vähentää nykyisin syntyviä päästöjä. Arviointiselostus on luettavissa kokonaisuudessaan Neste Oilin verkkosivuilla.

Arviointiselostus on avoin lausunnoille ja mielipiteille 5.5.2014 asti. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena Uudenmaan ELY-keskukseen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 28.4.2014 klo 18.00-20.00 Kilpilahden lupatoimistolla (entinen Kulloon koulu) osoitteessa Kulloonlahdentie 17.

Lue lisää ympäristövaikutusten arvioinnista 2.5.2013 julkaistusta tiedotteesta tai Neste Oilin verkkosivuilta.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Jussi Hintikka, energiajohtaja, puh. 050 458 4799
Outi Piirainen, ympäristöasiantuntija, puh. 050 458 3925 (YVA-menettely)