25 huhtikuu

Ympäristömelun mittauksia Kilpilahtea lähimmän asutuksen alueella vuonna 2016

Neste Oyj tekee Kilpilahden teollisuusalueen ympäristömelun mittauksia lähimmän asutuksen alueella vuonna 2016. Ympäristömelun mittaukset toteutetaan vuosittain ja laitosten ympäristölupamääräysten mukaisesti neljä (4) kertaa vuoden aikana. Yksi mittauksista on yömelun mittaus. Mittapisteitä on yhteensä 19 kpl (karttakuva tekstin lopussa).

Vuonna 2016 ympäristömelun mittaukset tehdään aikavälillä toukokuu-marraskuu (arkipäivät ja yleensä klo 08:00-16:00) ja yömelun mittaaminen kesä-heinäkuussa (yleensä klo 02:00-07:00).

Ympäristömelun mittauksiin vaikuttavat merkittävästi säätila (tuuli, pilvisyys, sade) ja muut häiritsevät tekijät (linnut, asutus, liikenne). Laitostilanne Kilpilahdessa pitää olla normaali mittausten aikana. Tästä syystä mittauskertoja saattaa olla yhdessä pisteessä enemmän kuin neljä (4) kertaa.

Ympäristömelumittaukset tekee ympäristöasiantuntija Juha Heijari Neste Oyj:stä.

Yhteydenotot:

Niko Pihlman, puhelin 050 458 3523, niko.pihlman@neste.com

Kaisa Vaskinen, puhelin 050 458 7657, kaisa.vaskinen@neste.com

Juha Heijari, puhelin 050 458 0447, juha.heijari@neste.com

Melumittausten pisteet 2016