4 toukokuu

4.5. Vietetään kansainvälistä palomiesten päivää suurseisokin keskellä

Teollisuuspalokunta on olennainen osa Kilpilahden teollisuusalueen turvallisuuden varmistamisessa. Nesteen teollisuuspalokunta on Pohjoismaiden suurin. Keikkoja eli hälytystehtäviä koko Kilpilahden teollisuutta palvelevalla palokunnalla oli viime vuonna liki 250. 

Yleisimpiä tehtäviä ovat lievät ensihoitotehtävät, automaattiset palohälytykset, tarkastustehtävät, vaarallisten aineiden onnettomuudet, vuodot ja vahingontorjunta. Lisäksi palokunta varmistaa paikan päällä huolto- ja korjaustöitä, joissa on kohonnut onnettomuusriski. Teollisuuspalokunnalla on myös valmius öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan maalla ja merellä, sekä ensivastetason ambulanssivalmius. 

Merkittävä osa teollisuuspalokunnan työtä on ennaltaehkäisevää ja valistavaa. Palokunta valvoo ja tekee ylläpitohuoltoa palovesiverkostoon sekä palovesipumppuihin, ja huoltaa ja tarkastaa myös alueella käytettävät suodatinnaamarit.

Osa säännöllistä työtä ovat myös erilaiset koulutukset, esim. ensiapukoulutus sekä häiriö- ja vaaratilanneharjoitukset sekä poistumisharjoitukset rakennuksista. Suuronnettomuuksia harjoitellaan myös muiden Kilpilahden yritysten ja pelastuslaitosten kanssa.

Palokunnalla tärkeä rooli Porvoon jalostamon suurseisokissa

Suurseisokki teettää luonnollisesti myös palokunnalla lisätyötä, sillä yksi sen tehtävistä on tarjota myös suojavarusteita mm. paineilmahengityslaitteita, kaasutiiviitä kemikaalisuojapukuja, kokonaamareita, radiomaskeja paineilmahengityslaitteisiin ja paloasuja. Tulitöitä valvoville tarjotaan myös vaahdonkehittimiä ja vaahtonestettä, joilla saadaan tehtyä tarvittaessa suojavaahdotus syttymien estämiseksi. 

Seisokin aikana tehdään alueella havaintokierroksia, jolloin seurataan erityisesti pelastusteiden esteettömyyttä. Palokunta osallistuu myös pelastussuunnitelmien tekoon ja varautuu hankalasta paikasta pelastamiseen etukäteisvalmisteluilla. Esimerkiksi mahdollista korkean paikan tai säiliöpelastusta varten viedään pelastuskalustoa paikalleen jo varmuuden vuoksi. 

Yhteistyö Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa tiivistyy entisestään seisokkia varten ja viranomaisen yksiköitä käy alueella tutustumiskierroksilla. Myös teollisuuspalokunnan omaa miehitystä vahvistetaan. Varotoimenpiteenä palokunnan eri toimintoja on  hajautettu, jotta mahdolliset altistumiset koronan suhteen olisivat minimaaliset. Myös työkäytäntöjä on tarkennettu mm. palautettavien laitteiden ja desinfioinnin suhteen.