Suuronnettomuuksien vaikutusalueet

Kilpilahden teollisuusalue ja sen naapurusto on maankäytön linjauksissa jaettu kolmeen suojavyöhykkeeseen ja lisäksi konsultointivyöhykkeeseen eri yritysten tai Kilpilahden alueen suuronnettomuuksien vaikutusalueiden ja akuutin altistumisen raja-arvojen perusteella. Eri vyöhykkeet perustuvat onnettomuusvaaran vakavuuteen ja todennäköisyyteen altistua onnettomuuden vaikutuksille. Kilpilahden alueella tapahtuvan suuronnettomuuden varoitusraja vastaa maankäytön laajinta vyöhykettä.

Eristysrajalla tarkoitetaan välittömästi eristettävää aluetta suuronnettomuustilanteessa tuulen alapuolella. Tällä alueella mahdollisen suuronnettomuuden vaikutukset ovat eri mallinnusten mukaan vakavimmat, ja alueella sallitaan vain suuronnettomuusvaarallinen teollisuustoiminta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lupaharkinnan kautta. Mahdollisen suuronnettomuuden vaikutusten vuoksi teollisuusalueella työskenteleviltä edellytetään myös evakoitumiskykyä, asianmukaisia koulutuksia ja hyvää perehtyneisyyttä suuronnettomuusvaaroihin.

Varoitusrajalla tarkoitetaan noin kahden kilometrin etäisyydellä Kilpilahden eri teollisuuslaitoksista olevaa aluetta ja maankäytön konsultointivyöhykettä. Mahdollisen suuronnettomuuden vaikutukset (esim. hajuhaitta, hengitysteiden ärsytys tms.) saattavat ulottua tälle alueelle ja pelastusviranomaisen toiminta, suojelutoimenpiteenä ensisijaisesti sisälle suojautuminen ja väestön varoittaminen, perustuvat aina tilanteen mukaisiin olosuhteisiin, vaaraan ja tarpeeseen olivatpa vaikutukset eristettävällä tai varoitusrajalla olevilla alueilla, tai näitä laajemmilla alueilla.

Eristysrajaa lähimmillä alueilla edellytetään siellä työskenteviltä evakuoitumiskykyä, asianmukaisia koulutuksia ja perehtyneisyyttä suuronnettomuusvaaroihin.

Varoitusrajalla oleville alueille sallitaan tuotanto- ja varastotilat sekä työpaikkatilat, joissa ei ole merkittäviä asiakasvirtoja sekä maa- ja metsätalous. Näillä alueilla voi olla myös seisokkeihin liittyvää toimintaa mm. tilapäistä majoittumista pysyvissä rakennuksissa, mutta uutta asutusta tai loma-asutusta, tai sen  muuttamista ympärivuotiseksi ei sallita. Alueelle sijoittumiseen pitää kaavatyön yhteydessä pyytää lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamalla sitä.

Lähde: Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa – selvityksen päivitys 27.8.2018

Gaia Consulting Oy: Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa –selvityksen päivitys 2024.
Päivitetty selvitys otetaan huomioon, kun Kilpilahden yleisötiedote (aikaisemmin turvallisuustiedote) päivitetään 2024 aikana.