Varoittaminen ja tiedottaminen

Vaaratilanteista varoittaminen: Väestöä varoittaa aina pelastusviranomainen väestöhälyttimillä ja Yleisradion kautta

Vastuu pelastustoiminnasta, väestön varoittamisesta ja tiedottamisesta kuuluu viranomaiselle, jos tilanne aiheuttaa vaaraa tai merkittävää haittaa teollisuusalueen ulkopuolelle.

Pelastusviranomaiset varoittavat vaarasta tarvittaessa antamalla yleisen vaaramerkin ja vaaratiedotteen, joka annetaan tilanteissa, joissa väestöä on varoitettava hengen- tai terveysvaarasta.

Vaaratiedote välitetään radion kautta vaaran alueella ja television kautta koko maahan suomeksi ja ruotsiksi.

Mikäli viranomainen antaa yleisen vaaramerkin, antaa se aina myös vaaratiedotteen.
Myös vaaratilanteen päättymisestä ilmoitetaan vaaratiedotteella.

Viranomainen tiedottaa onnettomuudesta myös medialle.

Vaaratiedotteet, mahdolliset jatkotiedotteet ja vaara ohi -ilmoitukset ovat esillä myös YLE:n verkkosivuilla.

Poikkeamatilanteista tiedottaminen

Kukin Kilpilahden teollisuusalueen yritys viestii oman harkinnan mukaan teollisuusalueen ulkopuolelle poikkeamatiedotteella, jos tilanne aiheuttaa hajua, melua tai muuta haittaa teollisuusalueen ulkopuolelle.

Poikkeamatiedote lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä – jos haluat mukaan jakeluun, niin ota yhteyttä ko. yritykseen palautesivumme kautta. Poikkeamatiedote päivitetään myös www.kilpilahti.fi -sivustolle mahdollisimman pian.

 

!

Jos havaitset normaalista poikkeavaa, soita 24/7

Nesteen jalostamon vuoropäällikölle

050 458 2320

Borealiksen valmiusyhteyshenkilölle

050 379 4100