Torjunta- ja pelastustyö

Pelastusviranomainen vastaa kaikesta pelastustoiminnasta

Käytännössä pelastustoimesta ja varoittamisesta teollisuusalueella huolehtii alkuvaiheessa Nesteen teollisuuspalokunta. Teollisuuspalokunta informoi kaikista tehtävistään Itä-Uudenmaan pelastuslaitosta, jolloin lakiperusteinen velvoite myös täyttyy.

Teollisuuspalokunta varoittaa henkilöstöä teollisuusalueen sisällä joko sireeneillä tai hälytyskuulutusjärjestelmällä. Tämä järjestelmä on tarkoitettu vain tehdasalueen sisäisiä tilanteita varten.

Väestön varoittaminen on aina viranomaisen tehtävä, jos tilanne ulottuu Kilpilahden teollisuusaluetta laajemmalle

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

 • Vastaa Kilpilahden teollisuusalueen ulkoisesta pelastussuunnitelmasta.
 • Vastaa Kilpilahden suuronnettomuusharjoituksista yhdessä alueen yritysten kanssa.
 • Huolehtii pelastustoimintaan liittyvistä tehtävistä ja väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteissa.
 • Huolehtii valvontatehtävistä mm. palotarkastuksista.
 • Valistaa ja neuvoo kansalaisia.
 • Ylläpitää väestönsuojeluvalmiutta.
 • Vastaa öljyvahinkojen torjunnasta maalla ja merellä.
 • Yhteensovittaa eri tahojen tehtäviä: viranomaiset, pelastustoimi ja Kilpilahden yritysten valmiusjohtoryhmät, jotka kokoontuvat poikkeamatilanteissa.

Valmiusjohtoryhmien rooli on:

 • Ensisijaisesti tarkastella tilanteen kehittymistä eri vaihtoehtojen mukaan ja varautua niihin.
 • Toimia yhteistyössä viranomaisen ja alueen muiden yritysten kanssa.
 • Vastata yhtiön tiedottamisesta.


Teollisuuspalokunta Kilpilahdessa: 

Vakinainen, nesteläinen miehistövahvuus on yli 40 alan ammattilaista + n. 70 henkilön puolivakinainen palokunta, joka voidaan hälyttää avuksi omista töistään esim. varmistustehtävää tukemaan.

 • Oma hälytyskeskus, ja välitön yhteys viranomaisiin.
 • Ympärivuorokautinen 1 min lähtövalmius.
 • Oma hälytyskuulutusjärjestelmä teollisuusalueella.
 • Varustettu erityisesti öljy- ja kemianteollisuuden onnettomuuksien torjuntaan.
 • Aktiivista ennalta ehkäisevää palosuojelutyötä ja harjoittelee säännöllisesti erilaisia vaara-, onnettomuus- tai pelastustilanteita.
 • Huolehtii myös Kilpilahden teollisuusalueen n. 6500 alkusammuttimen käyttökunnosta.
 • Ensivasteyksikkö, joka on varustettu perustason hoitovälineillä ja sen miehistö on koulutettu ensihoitotehtäviin.
 • Valmius myös öljyntorjuntatehtäviin.
 • Avustaa mahdollisuuksien mukaan teollisuusalueen ulkopuolisilla lähialueilla pelastusviranomaista.

Kilpilahdessa on suuritehoinen, maanalainen palovesijärjestelmä. Palovesiputkistoa on alueella liki sata kilometriä ja palovesipumppaamoita yhdeksän.