Henkilöturvallisuus

Tuotantolaitoksilla työskentelee osaava henkilökunta

Yritysten oman, alueella tilapäisesti tai vakituisesti toimivien palvelutoimittajien ja urakoitsijoiden henkilöstön turvallisuuteenja osaamiseen kiinnitetään jatkuvasti erityistä huomiota. Perustana ovat Kilpilahden yhteiset turvallisuussäännöt.

Tuotantolaitoksia käyttää ja huoltaa ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta, jolle järjestetään säännöllistä lisäkoulutusta prosesseista ja turvallisuusasioista, ja vaaratilanteita harjoitellaan säännöllisesti.

  • Kaikki työskentely prosessialueella on luvanvaraista. Lupakäytännöillä varmistetaan, että työn mahdolliset riskit on tunnistettu etukäteen ja niihin on varauduttu.
  • Prosessialueilla työskentelevien henkilöiden pitää suorittaa turvallisuuskoulutus ja -tentti, jonka lisäksi järjestetään ammattialakohtaisia koulutuksia esim. säiliössä tai korkealla työskentelystä.
  • Myös palvelutoimittajilta ja urakoitsijoilta edellytetään sitoutumista ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin, mikä varmistetaan jo palvelutoimittajien valinnan aikana.