Laitos- ja ympäristöturvallisuus

Tiukat normit ja varmistuksia monilla eri keinoilla

Kilpilahden teollisuusalueella olevat laitokset suunniteltu ja rakennettu kansainvälisten turvallisuusnormien mukaan, jotka koskevat valmistusprosesseja, tuotantolaitteistojen valintaa, prosessiohjaus- ja varojärjestelmiä.

Riskien arviointi on kiinteä osa jo investointitöiden suunnitteluprosessia, ja osa jokapäiväistä töiden suunnittelua ja työskentelyä.

Varaudumme rakenteellisilla ratkaisuilla ja väljällä rakentamisella mahdollisten onnettomuuksien rajoittamiseen.

Käytössämme on

  • lukuisia turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamiseksi sekä laitteiden rikkoontumisen estämiseksi.
  • kiinteät sammutus- ja jäähdytysjärjestelmät.
  • aina valmiudessa oleva teollisuuspalokunta.
  • prosessialueille on rakenneutu  erilliset öljyisten vesien keräilyjärjestelmät, jotka ohjaavat mahdolliset päästöt jätevesien käsittelyyn.

Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme osaamistasoa jatkuvasti, ja edellytämme myös palvelutoimittajilta ja urakoitsijoilta sitoutumista ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin.

Teemme säännöllisesti tarkastuksia ja yksikkökohtaisia huoltotöitä ja n. viiden vuoden välein osa laitoksista pitää ns. suurseisokin, jolloin laitoksen toiminta pysäytetään. Suurseisokin aikana tehdään lakisääteisiä tarkastuksia, puhdistetaan ja korjataan laitteita ja toteutetaan investointeja. Näillä varmistetaan laitosten mahdollisimman häiriötön käynti seuraavaan suurseisokkiin asti.

Turvasoihdut

Turvasoihdut ovat näkyvin ja tärkeä osa turvajärjestelmää eri prosessiyksiköissä. Soihdun tehtävä on polttaa mahdollisessa häiriötilanteessa tai yksikön suunnitellussa pysäytyksessä tai käynnistyksessä tuotantoprosessista purkautuvat kaasut turvallisesti ja hallitusti. Soihduttaminen aiheuttaa melua, valoa, hajua ja savua ja saattaa valitettavasti häiritä naapurustoa.

Kun tuotantolaitosten yksiköt käyvät normaalisti, soihduissa palavat vain ns. pilot-liekit, joilla varmistetaan, että soihtu on käyttökunnossa.

Dekomppi

Borealis valmistaa Porvoossa polyeteenimuovia myös korkeapainetekniikalla. Raaka-aineena käytettävä eteenikaasu muuttuu muoviksi lämmön, korkean paineen ja katalyyttien avulla polymerointireaktorissa.  Jos paine reaktorissa jostakin syystä nousee liian suureksi, reaktorin varolaite laukeaa ja paine purkautuu ulos.

Tämä purkautuminen kuuluu ympäristöön voimakkaana pamahduksena. Kyseessä on siis suunniteltu varotoimi häiriötilanteita varten.

 

!

Jos havaitset normaalista poikkeavaa, soita 24/7

Nesteen jalostamon vuoropäällikölle

050 458 2320

Borealiksen valmiusyhteyshenkilölle

050 379 4100