Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Henkilöturvallisuus

Yritysten oman sekä alueella toimivien palvelutoimittajien henkilöstön turvallisuuteen ja osaamiseen kiinnitetään jatkuvasti erityistä huomiota. Perustana ovat yhteiset turvallisuussäännöt. Tuotantoalueella työskentelyyn oikeuttavan kulkuluvan saannin ehtona on erityisen turvallisuuskoulutuksen ja –tentin läpäiseminen. Tämän lisäksi järjestetään ammattialaisia koulutuksia esim. säiliössä tai korkealla työskentelystä.

Jo palvelutoimittajien valinnassa otetaan huomioon yrityksen sitoutuminen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin.

Tuotantolaitoksia käyttää ja huoltaa ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Henkilöstölle ja palvelutoimittajille järjestetään säännöllistä lisäkoulutusta prosesseista ja turvallisuusasioista. Vaaratilanteita harjoitellaan säännöllisesti.