Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Archive | Uutiset

Iso kuljetus ke 2.10. tai to 3.10. Gasumilta satamaan

Keskiviikkona 2.10 tai torstaina 3.10 kuljetetaan käytöstä poistettu LNG säiliö Kilpilahden teollisuusalueella Gasumin LNG (nesteytetty luonnonkaasu) tuotantolaitoksen tontilta Nesteen satamaan. Säiliön pituudesta johtuen sitä ei voi kuljettaa lyhyintä reittiä petrokemian läpi vaan se kuljetetaan normaalisti suljettua tietä pitkin Innogasin ohitse ja Nesteen pääportin kautta satamaan. Kuljetus saatetaan kuljetusyhtiön omilla saateautoilla sekä Kilpilahden alueen vartiointiyrityksen autoilla. […]

Continue Reading

Erikoiskuljetuksia Satamatiellä 30.9. – 5.10

Viikolla 40 Satamatietä pitkin kulkee erikoiskuljetuksia satamasta Nesteen tuotantolinja 2:n alueelle 30.9. – 5.10.2019 klo 19-06 välisenä aikana. Kuljetusten vuoksi tie on vaiheittain suljettu muulta liikenteeltä ja  saattaa aiheuttaa liikennekatkoksia Satamatiellä. Lisätietoja: Turo Tossavainen, työmaapäällikkö, Neste Engineering Solutions puh. +358 505404945 turo.tossavainen@nespartners.neste.com

Continue Reading

Poikkeavaa melua Kilpilahden voimalaitoksella 27.9.

Kilpilahden voimalaitoksella käynnistetään yksikkö 27.9. Tämä voi aiheuttaa normaalista poikkeavaa melua. Käynnistykseen liittyvän melun arvioidaan päättyvän viimeistään kello 16.00. Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040 – 172 7119

Continue Reading

Poikkeamatilanneharjoitus Nesteen Porvoon jalostamolla perjantaina 30.8.2019

Nesteen Porvoon jalostamolla järjestetään perjantaina 30.8.2019 klo 9.00-12.00 välillä poikkeamatilanneharjoitus. Harjoituksen aikana Kilpilahden teollisuuspalokunta käyttää yleistä vaaramerkkiä ja samalla jalostamon alueella järjestetään sisäsuojautumisharjoitus. Harjoitus ei aiheuta toimenpiteitä harjoitusalueen ulkopuolella. Turvallisuuden varmistaminen on yksi keskeisimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Poikkeamatilanteisiin varautuminen ja niiden säännöllinen harjoittelu on osa toimintaamme.   Störningssituationsövning på Nestes raffinaderi i Borgå 30.8.2019 Nestes […]

Continue Reading

Nesteen junapurkausterminaalissa mahdollista hajuhaittaa

Nesteen Porvoon tuotantolaitosten junapurkausterminaalin alueella puretaan rikkiyhdisteitä sisältäviä junavaunuja loppuviikon aikana. Junavaunujen lastien purku saattaa aiheuttaa purkausterminaalin välittömässä läheisyydessä poikkeuksellisen voimakasta hajua. Sääolosuhteista riippuen hajua voi kulkeutua myös laajemmalle alueelle. Lisätietoja toimistotyöaikana antaa purkausterminaalin käyttöinsinööri Jyrki Ijäs puh. 050 458 2366 ja muina aikoina 24/7 Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh. 050 458 2320

Continue Reading

Uusin naapurilehti kolahtaa pian postilaatikoihin

Uusin Kilpilahti Nyt -julkaisu jaetaan lähinaapurustoomme kesäkuun alkupuolella. Luvassa on työssäoppimista, ympäristöasiaa, turvallisuutta, muoviasiaa ja monta muuta Kilpilahden yritysten toimintaa avaavaa juttua. Verkkoversion voit lukea tästä: Kilpilahti Nyt kesäkuu 2019

Continue Reading

Louhintatöitä Nesteen jalostamolla Porvoossa

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa aloitetaan lämmönvaihtimien pesupaikan laajennustyöt, jotka aiheuttavat louhintaa 30.5. – 31.7.2019 ajalla. Töitä tehdään arkisin ma – pe klo 07 – 16 välisenä aikana. Louhintatyöt lisäävät melun kulkeutumista lähiympäristöön. Lisätietoja: Neste Oyj, Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320   Expansionsarbete av tvättningplats för värmeväxlare börjas i Neste Abp:s produktionsanläggningar […]

Continue Reading

Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia Kilpilahden Voimalaitoksen alueella putkistojen puhdistamiseksi / Kraftiga blåsningar på området till Kilpilahden Voimalaitos pga. rengöring av rörledningarna

Kilpilahden Voimalaitoksella jatketaan putkistojen puhdistuksia vesihöyryllä. Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia suoritetaan kevään aikana maanantai – perjantai klo 07:00 – 19:00. Puhalluksia voi olla muutama päivässä. Yksittäisen puhalluksen kesto on alle tunnin. Kaikki puhallukset tehdään äänenvaimenninta käyttäen ja mahdollisesti häiriintyvät kohteen ovat voimalaitosalueen lähimmät yritykset. Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040 – 172 7119   […]

Continue Reading

Porvoon jalostamo kävi 2018 häiriöttömästi – tämä näkyy myös hyvänä ympäristötuloksena

Jalostamon ympäristötulos  2018 oli kokonaisuutena varsin hyvä ja tuloksessa näkyy, että jalostamo kävi 2018 häiriöttömästi. Päästömäärät ilmaan ja veteen alittivat niille asetetut luparajat. Vuonna 2018 tapahtui yksi valitettava ympäristöluparajaan liittyvä poikkeama, kun yhdellä jalostamon jatkuvatoimisista päästöanalysaattoreista jouduttiin hylkäämään epäluotettavina yli 10 päivän mittaustulokset vikaantumisten ja pitkittyneiden huoltojen takia. Päästöt ilmaan Haihtuvien hiilivetyjen, typenoksidien, hiilidioksidien päästöt […]

Continue Reading

Sataman laitureiden korjaustyöt saattavat aiheuttaa melua 15.4. – 30.11.2019

Neste Oyj:n Kilpilahden satamassa tehdään laiturin 7 korjaustöitä 15.4. – 30.11.2019, jolloin tehdään yhteensä noin 20 päivän aikana melua aiheuttavia töitä. Voimakasta, häiritsevää melua (kuten vesipiikkausta) aiheuttavaa työtä saa tehdä ma – pe klo 08.00 – 18.00, mutta ei arkipyhinä. Töiden aiheuttamat haitat ja niiden torjuminen Melun arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta […]

Continue Reading