Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Archive | Uutiset

Kilpilahti Nyt -lehti pian jakelussa

Naapurijulkaisumme, Kilpilahti Nyt -lehti kolahtaa pian postilaatikoihin. Palaamme hetkeksi kesän naapurikutsuille ja kerromme mm. muovin kiertotaloudesta. PDF-version voit lukea jo nyt: Kilpilahti Nyt 4, 12/2018 Lehden toimitus toivottaa kaikille turvallista talvea!  

Continue Reading

Rajatiellä ja Nesteentiellä liikennehaittaa viikolla 43

Aurora Kilpilahti Oy on uusimassa Kilpilahden alueen 110kV avojohtoverkkoa. Uusimiseen liittyen Rajatien yli vedetään johtimia Teknologiakeskuksen risteyksen vieressä. Ajoneuvoliikenne pääsee kulkemaan koko työn ajan, mutta toinen kaista on hetkellisesti poissa käytöstä kun johtimien asennusta varten pystytetään suojapukit. Nesteentie ja sen vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä ylitetään myös johtimilla Innogasin eteläpuolella ja suojapukkien asennus aiheuttaa hetkellistä […]

Continue Reading

Louhintatöitä muuntamoita ja kaapelikanavia varten – Sprängningsarbeten för byggandet av transformatorstationer och kabelkanaler

Louhintatöitä muuntamoita ja kaapelikanavia varten Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella tehdään louhintatöitä muuntamoita ja kaapelikanavia varten. Töitä tehdään arkipäivisin klo 7.00 – 18.00, 18.10.2019 saakka. Louhintatyöt lisäävät melun ja tärinän kulkeutumista ympäristöön ja melua aiheutuu myös kallion poraamisesta ja poravaunusta. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat Neste Oyj:n, Borealis Polymers Oy:n ja Oy AGA Ab:n […]

Continue Reading

Ilmoitus M134 louhitun kiviaineksen murskaamisesta

Aurora Kilpilahden muuntamo M134 työmaalta louhittua kiviainesta murskataan säiliöalueella 15.10. – 30.11.2018 arkisin klo 7-21 välisenä aikana. Tarvittaessa lisätietoja antaa Mika Hassel, Neste Engineering Solutions Oy, puh. 050 458 7216.   Aurora Kilpilahtis transformator M134 byggplats utför stenkrossning på tankområde 15.10 – 30.11.2018 vardagar kl. 7-21. Mer information får ni av Mika Hassel, Neste Engineering Solutions […]

Continue Reading

Suuronnettomuusharjoitus Kilpilahdessa 25.9. – teollisuusalueella käytetään yleinen vaara -äänimerkkiä

Kilpilahden teollisuusalueella järjestetään tiistaina 25.9.2018 viranomaisten ja teollisuusalueen toimijoiden kanssa yhteistyössä suuronnettomuusharjoitus. Harjoituksen toiminnallinen osuus sijoittuu klo 9.00 – 12.00 ajalle, liikennekatkos n. klo 10 – 11 väliselle ajalle. Harjoituksessa käytetään Kilpilahden teollisuusalueelle yleinen vaara -merkkiä ja kuulutuksia. IUPELA:n mediatiedote harjoituksesta 20.9.2018  

Continue Reading

Vedyn tuotantolaitos aiheuttanut melua 13.-14.9.

Oy AGA Ab:n vedyn tuotantolaitokselta Kilpilahdessa aiheutui höyryn puhalluksesta kovaa melua ja soihdustusta torstaina 13.9.2018 klo 14:30 – 15.00. Puhalluksen aiheutti varolaitteen toimintahäiriö. Sama häiriö aiheutti melua sekä soihdutusta myös perjantaina 14.9.2018 aamusta klo 4:30 – 5:30. Lisätietoja antaa : Oy AGA Ab:n vetylaitoksen päällikkö Tommi Vierikko 046 922 5951.

Continue Reading

Liikennevirasto ja Porvoon kaupunki tekevät ruoppausmassojen läjitystä mereen Svartbäckinselällä

Porvoon kaupunki ja Liikennevirasto aloittavat viikon 34 aikana Tolkkinen-Porvoo -väylän kunnossapito- ruoppauksen sekä Porvoonjoen satama-alueiden ruoppauksen. Liikenneviraston vastuualueelta sedimentit läjitetään Svartbäckin selälle. Töiden arvioitu kesto on 31.12.2018 saakka.  Lisätietoja hankkeesta antavat: Liikennevirasto Yksikön päällikkö Simo Kerkelä, puh. 029 534 3354 Rakennuspäällikkö V-M Mansikkasalo, puh. 029 534 3356 Porvoon kaupunki Yhdyskuntasuunnittelija Enni Flykt, puh. 040 766 […]

Continue Reading

Kytkentätilan rakennustyöt aiheuttavat louhintatöitä

Nesteen jalostamolla Porvoossa, Kilpilahden teollisuusalueella rakennetaan kytkentätila. Uusi kytkentätila sijoittuu jalostamoalueelle, ja sen perustuksia sekä piha- ja tiealuetta varten joudutaan louhimaan ja poraamaan irti kalliota. Työt aloitetaan 10.9.2018 ja ne jatkuvat 21.12.2018 saakka. Päivittäiset työajat maanantaista perjantaihin ovat klo 07.00 – 16.00. Louhintatöiden aiheuttamat haitat Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on […]

Continue Reading

Ylimääräistä melua tehdasalueella

Kilpilahden voimalaitoksella tehdään kattiloiden huoltotöitä tiistaina 14.8.2018, klo. 8:00 – 17:00. Töiden aikana höyryä joudutaan ulospuhaltamaan, mikä aiheuttaa ylimääräistä melua.   Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040 – 172 7119

Continue Reading